Centrum duševního zdraví

Internetový casopis Cognitive Remediation Journal

Home 

On-line Alkohol Test | Cognitive Remediation Journal | Biofeedback Institut Česko Slovenský

 

O nás

 

Centrum duševního zdravíLÉKAŘI
prim. MUDr. Miroslav Novotný (1951) — psychiatrM. Novotný Jeseník, Šumperk

Kvalifikace: 2 atestace z psychiatrie, ze systematické psychoterapie, z psychiatrické rehabilitace. Funkční specializace EEG. Psychoterapeutické výcviky (Dynamická psychoterapie, Kognitivně -behaviorální psychoterapie, Hypnóza, autogenní trénink a bdělé sugesce, Integrovaná supervize, EEG Biofeedback. Lektor všech tří Institutů kognitivně - behaviorální psychoterapie v ČR - Institut KBT Hradec Králové, Česká společnost KBT, Odyssea - Mezinárodní institut KBT, lektor Institut of EEG Biofeedback Praha, Hlavní lektor Mezinárodního Institutu EEG Biofeedback Wroclav (Polsko).
Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie. Primář Centra Duševního zdraví Jeseník a Šumperk

Praxe: Psychiatrická klinika FN Olomouc, ordinariát pro alkoholismus a jiné toxikomanie Vsetín, primář Psychiatrického oddělení Sanatoriá Priessnitz Jeseník, EEG laboratoř, dopravní psychologická laboratoř Jeseník.

Profesní zaměření: EEG, HRV a HEG biofeedback, kognitivně behaviorální terapie.

 

PSYCHOLOGOVÉ
Mgr. Martina Tušerová (1973) vedoucí psychologMartina Tušerová Jeseník, Šumperk
individuální psychoterapie, KBT, EMDR, hypnóza, ADHD, biofeedback, Cogmed

Kvalifikace: Katedra psychologie FF MU v Brně, psychologie (1998) Postgraduální studium na FSS MU v Brně, psychologie, disertační práce:
Význam rodinného systému v rehabilitaci klientů s afázií po cévní mozkové příhodě (1998 - 2006). Atestace z klinické psychologie, atestace ze systematické psychoterapie. Výcvik v kognitivně behaviorální terapii. Letní škola psychoanalytické psychoterapie, Kurz „Imaginativní techniky, Kurz Hypnozy 1+11, + bdělé sugesce.
 

Praxe; Personální agentura „Motiv P“, Brno, Pedagogicko-psychologická poradna Jeseník, Šumperk, Kontaktní krizové centrum Srdíčko, nízkoprahové centrum pro toxikomany, Jeseník, Centrum duševnÍho zdraví Jeseník a Šumperk.
 

Profesní zaměření: klinická diagnostika dětí a dospělých, psychoterapie, krizová intervence, poradenství. EEG- Biofeedback, hypnóza, autogenní trénink, kurzy snižování nadváhy pod záštitou společnosti STOB, tréninky sociálních dovedností, arteterapie, tréninky asertivity, videotréninky, výběrová řízení.

Od roku 2012 akreditovaný dopravní psycholog k provádění psychologického vyšetření podle § 87a zákona o silničním provozu

 

Mgr. Eva BazínkovápsychologEva Bazínková Jeseník, Šumperk

Kvalifikace: Katedra psychologie FF UP v Olomouci, diplomová práce: Časová perspektiva lidí závislých na alkoholu, kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví, základy krizové intervence tváří v tvář, započatý výcvikový kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku jako terapeutické metodě, započatý výcvik v kognitivně-behaviorální terapii, zařazena do předatestační přípravy

Praxe: Klinická praxe jako součást kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví - PL Šternberk. Od roku 2011 působí jako psycholog v CDZ Jeseník.

Profesní zaměření: Psychodiagnostika, individuální psychoterapie, biofeedback a EEG biofeedback, Cogmed trénink pracovní paměti.

 

 

MUDr. Tomáš Přikryl (1952) - psychiatrTomáš Prikryl Šumperk
 

Kvalifikace: 2 atestace z psychiatrie, psychoterapeutické výcviky
(psychoterapie a hypnóza u prof. Kratohvíla, psychoterapeutický výcvik u prim. Strossové, kurz v psychosomatice, víkendové výcvikové kurzy v IPPAP Olomouc. Soudní znalec v oboru zdravotníctví, odvětví psychiatrie.

Praxe: Psychiatrická léčebna Šternberk, Psychiatrické oddělení VN Olomouc, psychiatrická ambulance ŽP Olomouc.

Profesní zaměření: biologická terapie psychotických poruch, psychoterapie psychotických poruch, OCD, panických poruch, psychosomatika

 

 

Mgr. Renata Doležalová  (1978) - psycholog Šumperk

Kvalifikace: katedra psychologie FF UP v Olomouci (2004). Výcvik v Integrované skupinové psychoterapii (prof.Knobloch).
 

Praxe: v oblasti personální psychologie a školství. Od roku 2008 působí v
Centru duševního zdraví Jeseník.
 

Profesní zaměření: individuální systematická psychoterapie dětí a dospělých. Párová a rodinná psychoterapie. EEG-Biofeedback terapie. Psychodiagnostika.

 

PhDr. Pavel Škobrtal, Ph.D.

Kvalifikace:
2010 – současnost IPVZ, Praha, Specializační příprava v oboru klinická psychologie
2011 – současnost IKBT, Hradec Králové, Postgraduální výcvikový kurz v KBT (akreditováno MZ ČR – 500 hod)
2011 – současnost
Institut klinické psychologie, Praha, Psychodynamická diagnostika osobnosti a psychopatologie (akreditováno MZ ČR)
2010 – současnost ABC Slovenský inštitút pre výcvik KBT, Liptovský Mikuláš, Vzdelávací kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku ako psychoterapeutickej metóde (200 hod)
2006 – 2009, Srpen Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, ČR
Interní doktorandské studium, klinická psychologie Získaný titul: Ph.D.
2007 Testcentrum – PhDr. Dana Krejčířová, Školicí a výcvikový kurz RORSCHACH - použití pro děti (32 výukových hodin) Získaná kvalifikace: Osvědčení o absolvování
2006 Testcentrum – PhDr. Jan Ženatý, Základní kurz v Rorschachově metodě (80 výukových hodin s akreditací MZČR), Získaná kvalifikace: Osvědčení o absolvování
2005, leden Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, ČR, Obhajoba rigorózní práce Získaný titul: PhDr.
1999 – 2004, květen Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, ČR
Obor psychologie (jednooborová), Získaný titul: Mgr.
1990 – 1994 Slovanské gymnázium Olomouc
 
 
Praxe:
2012 – současnost Katedra Pedagogické a školní psychologie PdF OSU v Ostravě, Odborný asistent
2010 – současnost Centrum duševního zdraví, Jeseník (psychiatrická ambulance), Psycholog a psychoterapeut
2009 – 2011 Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci, Odborný asistent
2006 – 2009 Centrum pro podporu zaměstnanců, Ústí nad Labem, Psycholog
1994 – 1999 VOPF a.s., Olomouc, Obchodní zástupce
 
 
Výuková činnost:
2011 – současnost Ostravská univerzita v Ostravě, PdF Katedra pedagogické a školní psychologie
Obecná psychologie, Vývojová psychologie
2009 – 2011 Univerzita Palackého Olomouc, PdF Katedra psychologie a patopsychologie
Psychoterapie, Psychologie zdraví, Patopsychologie
2006 – 2009 Univerzita Palackého Olomouc, FF Katedra psychologie Psychodiagnostika
 
 
Účast v řešených projektech:
Univerzita Palackého Olomouc Projekt EU: Iniciativa EQUAL – Outplacement pro velké podniky Řešitel za partnera UP Olomouc – evaluační skupina

 

Mgr. Miroslav Novotný (1979) - speciální pedagogMira Novotný

Kvalifikace: Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, certifikovaný výcvik tréninku pracovní paměti Cogmed

Praxe: Speciální škola Jeseník 2009-2010, od roku 2010 praxe v Centru duševního zdraví Jeseník specializace EEG biofeedback a trénink PP Cogmed.

Profesní zaměření: Cogmed trenér pracovní paměti, EEG - biofeedback

 

 

 

ZDRAVOTNÍ SESTRA
Marie Antošová, DiS. – zdravotní sestraMarie Antošová

Kvalifikace: Střední zdravotnická škola s maturitou, PSS obor chirurgická instrumentářka, Specializační kurz pro psychiatrické sestry, Specializační kurz pro AT poradny

Praxe: Jesenická nemocnice – sálová sestra, instrumentářka (1966-1988), Centrum duševního zdraví Jeseník, specializovaná sestra (1988 – dosud)

 

 

Alena Hanulíková, DiS.

 

EEG LABORANTKA
Růžena Pávková, DiS. 

 

|Aktuality| |Akreditace| |Akreditace MŠMT| |Akreditace DP| |O nás| |Kontakt| |Biofeedback| |Cogmed| |Gestalt terapie| |KBT| |EMDR| |HRV| |Hypnoza| |Supervizoři|

Copyright © 2012 by Centrum duševního zdraví­ Jeseník. All rights reserved.