Centrum duševního zdraví

Internetový casopis Cognitive Remediation Journal

Home 

On-line Alkohol Test | Cognitive Remediation Journal | Biofeedback Institut Česko Slovenský

 

KBT

 

Centrum duševního zdravíKognitivně behaviorální terapie (KBT) je psychoterapeutický přístup, který si klade za cíl řešit problémy týkající se dysfunkčních emocí, chování a kognitivity prostřednictvím cíleně orientovaného, systematického postupu. Tento titul se užívá k označení behaviorální terapie a kognitivní terapie. A odkazuje na terapii založenou na kombinaci základních behaviorálních a kognitivních výzkumů.

Existují empirické důkazy o tom, že KBT je účinná při léčbě nejrůznějších problémů včetně nálady, úzkosti, příjmu potravy, zneužívání návykových látek a psychotických poruch. Léčba je často manualizována se specifickými časově omezenými technikami, je krátkodobá a přímá pro konkrétní psychické poruchy. KBT se používá při individuální terapii stejně jako při skupinových terapiích a jsou často přizpůsobeny pro self-help aplikování. Někteří lékaři a výzkumnící jsou více zaměřeni na kognitivní (např. Kognitivní restrukturalizace), zatímco jiní jsou více behaviorálně orientovaní. (in vivo expozice terapie) Ostatní intervence kombinují obojí. (např. Imaginal expozice terapie)

KBT vznikla primárně sloučením behaviorální terapie s kognitivní terapií. Zatímco mají základy v poněkud odlišných terapiích, schodovaly se v zaměření na „tady a teď“ a na zmírnění příznaků. Mnoho léčebných programů KBT pro konkrétní poruchy bylo hodnoceno jako účinné a efektivní. Trendy zravotní péče v evidenci základní péče, kde jsou doporučeny konkrétní ošetření pro symptomy základních diagnóz má přednost KBT před jinými přístupy, jako je psychodynamická léčba. KBT je doporučena k léčení pro řadu obtíží duševního zdraví, zahrnující post-traumatický stres, OCD, bulimie a klinická deprese a dále pro neurologický stav chronický únavový syndrom/myalgická encefalomyelitida.

 

Co je to KBT

Kognitivně behaviorální terapie je krátkodobá, strukturovaná psychoterapie, zaměřená na řešení konkrétních problémů a potíží, které klienta přivádí k terapeutovi, na dosahování specifických, předem definovaných cílu pomocí řady psychologických metod, kterým se klient ve spolupráci s terapeutem v průběhu terapie aktivně učí tak, aby byl po skončení terapie schopen tyto metody používat samostatně. Kognitivně behaviorální terapeuti se snaží přizpůsobit terapii individuálním potřebám konkrétního pacienta, a proto jsou ve své praxi velmi flexibilní. Jakákoli snaha o všeobecnou charakterizaci tohoto směru představuje velkou míru zjednodušení a v praxi nalezneme více vyjímek než terapií, které by odpovídaly níže uvedené charakteristice. S tímto upozorněním lze uvést, že KBT charakterizují tyto základní rysy:

 

1) Je obvykle relativne krátká, od počátku časově omezená
2) Je strukturovaná a prevážně direktivní
3) Vztah mezi terapeutem a pacientem je vztahem vzájemné spolupráce
4) Vychází z ucelené teorie vzniku a udržování psychických poruch
5) Zaměřuje se na rešení přítomných problému
6) Zaměřuje se na konkrétní, ohraničené problémy
7) Zaměřuje se především na faktory problém udržující
8) Používané terapeutické postupy nejsou cílem samy o sobě, ale jen prostředkem k dosažení konkrétního cíle, na nemž se pacient s terapeutem předem dohodli
9) KBT se zaměřuje na konkrétní změny v životě
 

 

Supervizní vztah

 

 
|Aktuality| |Akreditace| |Akreditace MŠMT| |Akreditace DP| |O nás| |Kontakt| |Biofeedback| |Cogmed| |Gestalt terapie| |KBT| |EMDR| |HRV| |Hypnoza| |Supervizoři|

Copyright © 2012 by Centrum duševního zdraví­ Jeseník. All rights reserved.