Centrum duševního zdraví

Internetový casopis Cognitive Remediation Journal

Home 

On-line Alkohol Test | Cognitive Remediation Journal | Biofeedback Institut Česko Slovenský

 

HRV

 

Centrum duševního zdravíCo je varibilita srdeční frekvence? (Heart Rate Variability-HRV)

Srdeční rytmus a srdeční zdraví: Lidské srdce je bio-elektrické čerpadlo, které pulsuje s měnícím se rytmem. Tato variabilita srdeční frekvence je přizpůsobena součástí srdce. Pod variabilitou máme na mysli změny v intervalu nebo odstupu jednoho úderu srdce od následujícího. Mezitepový interval (IBI) je čas mezi jednou R-vlnou (nebo srdečním tepem) a následující, v milisekundách. IBI je vysoce variabilní v rámci každé dané časové periody. Rozmanité biologické rytmy se překrývají jeden přes druhý a vytvářejí výsledný obrazec variability. Variace inter-tepových intervalů, nebo variability srdeční frekvence, jsou důležité pro fyzikální, emocionální a mentální funkci.

Postupně jako člověk stárne nebo trpí chorobou, snižuje se celková variabilita srdeční frekvence a zvyšuje se riziko nemoci a smrti. Vědecký výzkum variability srdeční frekvence (HRV) je poměrně nový a jen v posledních 10 letech se stalo možným školit jednotlivce, jak měnit variabilitu srdeční frekvence.

Několik klinických zjištění ukazuje na důležitost srdeční variability. Změny ve frekvenci srdce se vyskytují předtím, než se fetus dostává do stresu a mohou predikovat náhlou smrt plodu. Nižší variabilita srdeční frekvence predikuje vyšší riziko smrti po srdečním infarktu a smrt ze všech příčin u dospělých, zejména náhlou smrt. Variabilitu srdeční frekvence snižuje klinická deprese.

 

Dobré ráno 20.4.2011 na ČT 1 odbourávání strachu pomocí tréninku HRV Biofeedbackem

Trénink HRV- CT1

 

Autonomní rovnováha: Rytmus, kterým srdce pulzuje, je řízen dvěma interními udavači rytmu "pacemakrami", sinoatriální (SA) a atrioventrikulární (AV) uzlem, které jsou odpovědné za srdeční rytmus. SE uzel iniciuje elektrický signál, kterým začíná každý cyklus srdeční čerpající činnosti. Tento signál prochází přes AV uzel, který rozděluje elektrický proud přes komory srdeční.

Tělesný autonomní nervový systém (ANS) ovládá četné tělesné interní funkce, prostřednictvím dvou "pacemakerem". Sympatická větev tohoto ANS aktivuje nebo zvyšuje činnost srdce, zatímco parasympatická větev působí jako brzda zpomalující činnost srdce. Nervus vagus je zodpovědný za parasympatické brzdění. Rovnováha mezi tímto tlumícím (throttle) a brzdícím systémem vytváří trvalé oscilace, postupné zvyšování a snižování srdeční frekvence..

Zvyšování variability srdeční frekvence: Pokud vyšší variabilita srdeční frekvence má vztah s lepším zdravotním stavem a rekonvalescencí z nemoci, vzniká pak přirozená otázka: "můžeme vést jednotlivce ke zvýšení variability srdeční frekvence a zlepší to zdraví a pohodu?" Počáteční výzkum se soustřeďuje na důkaz, že tréninkem zvýšená variabilita snižuje symptomy a zlepšuje zdravotní stav.
Provozovatelé feedbacku zjistili, že tento trénink může zvyšovat HRV několika paralelními tréninkovými cestami. Vykonavatel zpočátku vede člověka ke získání tří základních schopností: 1) relaxovat fyzicky a emocionálně, 2) snižovat úzkostlivé myšlenky a negativní emoce, 3) věnovat se plynulému plnému brániční dýchaní. Dále se cvičenec učí poznávat a produkovat hladké sinusoidální tvary vln (RSA vlnové tvary), při kterých se dýchání a srdeční frekvence mění v těsné závislosti nebo současně. Konečně vykonavatel trénuje přímo variabilitu srdeční frekvence různými strategiemi

Biofeedback variability srdeční frekvence: Biofeedback variability srdeční frekvence, nebo HRV-feedback, je nová technika jako cvičit lidí měnit variabilitu a dominantní rytmus jejich srdeční aktivity. S používáním HRV-feedbacku začaly v Rusku, kde byl používán pro léčbu astmatu a mnoha jiných stavů. Výzkum nyní pokračuje v mnoha oblastech USA, používáním HRV-biofeedbacku u různých medicínských a psychiatrických stavů, zahrnujících:
stavy hněvu
úzkostné poruchy
astma
kardiovaskulární onemocnění
chronická obstrukční plicní nemoc
chronická únava
chronická bolest
závažná hypertenze
syndrom dráždivého střeva

 

Prvotní zprávy o případech a malé výzkumné studie dávají naději, že HRV-biofeedback může pomoci klientům u každého z těchto stavů.

HRV

Verbální instrukce na tomto obraze je: Dýchejte rovnoměrně a hluboko a snažte se nastolit pozitivní emoce. Pozorujte zvyšování SDNN pro optimální zdraví

 

0-HRV Biofeedback Deprese

Autonomic Balance revisited

Autonomic nervous system

Four Faces of Baroreflex Failure Hypertensive Crisis, Volatile Hypertension, Orthostatic Tachycardia, and Malignant Vagotonia

Heart Rate Variability Biofeedback for Major Depression

Bouton et_al 2001

Sympathetic and cardiac baroreflex function in panic disorder

Dysfunctional baroreflex regulation of sympathetic nerve activity in remitted patients with panic disorder

HRV-Papworthska metoda

Slim with your heart rhythm1

Sympathetic Activity in Patients With Panic Disorder at Rest

Zazen and Cardiac Variability

Nějaká práce

|Aktuality| |Akreditace| |Akreditace MŠMT| |Akreditace DP| |O nás| |Kontakt| |Biofeedback| |Cogmed| |Gestalt terapie| |KBT| |EMDR| |HRV| |Hypnoza| |Supervizoři|

Copyright © 2012 by Centrum duševního zdraví­ Jeseník. All rights reserved.