Centrum duševního zdraví

Internetový casopis Cognitive Remediation Journal

Home 

On-line Alkohol Test | Cognitive Remediation Journal | Biofeedback Institut Česko Slovenský

 

Akreditace

 

Centrum duševního zdravíNaše pracoviště - MUDr. Miroslav Novotný, Centrum duševního zdraví, Dukelská 456, 790 01 Jeseník, IČ. 43 96 17 62

získalo akreditaci  MZ ČR pod č.j. 67818/2010/VZV k uskutečňování teoreticko-praktické a praktické části vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání “Klinická psychologie” v souladu s ustanovením §45 odst. 1 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb.

Termín zahájení specializačního vzdělávacího programu: od 1.9.2011

Platnost udělení akreditace: do 31.8.2017

Označení specialisty: Klinický psycholog

Počet kreditů pro zápočet k vydání diplomu: min. 75 za celou dobu specializačního vzdělání

Maximální počet míst pro vzdělávací program:

část praktická: 3 místa

část teoreticko - praktická: 10 míst

 

 

|Aktuality| |Akreditace| |Akreditace MŠMT| |Akreditace DP| |O nás| |Kontakt| |Biofeedback| |Cogmed| |Gestalt terapie| |KBT| |EMDR| |HRV| |Hypnoza| |Supervizoři|

Copyright © 2012 by Centrum duševního zdraví­ Jeseník. All rights reserved.