Centrum duševního zdraví

Internetový casopis Cognitive Remediation Journal

Home 

On-line Alkohol Test | Cognitive Remediation Journal | Biofeedback Institut Česko Slovenský

 

Řidiči

 

Centrum duševního zdravíAkreditované psychologické a neurologické vyšetření řidičů vám poskytneme na obou pracovištích, v Šumperku i Jeseníku. Dále můžete u nás podstoupit i profesní EEG diagnostické vyšetření. Testy lze dohodnout i na víkendové termíny.

Pro koho je psychologické vyšetření povinné?

Psychotesty jsou povinné pro řidiče autobusů a nákladních aut nad 7,5t (s výjimkou těch, kteří jezdí pouze pro vlastní potřebu) - jde o skupiny řidičského oprávnění C, C+E, C1+E, D, D+E, D1 a D1+E.

 

Tito řidiči musí absolvovat psychologické testy, neurologické vyšetření včetně EEG (elektroencefalograf) a vyšetření u praktického lékaře.
Psychotesty je potřeba zvládnout před zahájením činnosti, pak před dovršením 50 let věku a potom každých pět let. Lékařská vyšetření jsou častější.

Psychologické vyšetření se týká i mnoha dalších skupin řidičů - hasičů, řidičů tramvají, policejních aut, záchranek, velkých stavebních strojů a samozřejmě i strojvůdců a pilotů.

 

Co všechno vás u nás čeká?

Psychologické vyšetření má obvykle tři části: 1) rozhovor a dotazník, 2) testování osobnosti, 3) výkonové testy. Kdo potřebuje brýle, nezapomeňte.

EEG diagnostické vyšetření. K EEG vyšetření je vhodné si vzít šampon a ručník.

 

Bezplatný on-line test na alkohol na těchto stránkách http://www.alkohol-test.cz/cz/index.php

Můžete si zkusit testy on-line, jsou ale zpoplatněny formou sms a nejsou součástí našeho webu. Z poplatků za sms nemáme žádný zisk.

OSPAT - Test pro typy a poruchy osobnosti

Tento test zjišťuje 11 typů osobnosti - např. paranoidní, emočně nestabilní, pasivně-agresivní, narcistickou a další. Všechny pojmy a výsledky jsou srozumitelně vysvětleny.

Co by vám mělo vyjít: nízké hodnoty v disocialním, emočně nestabilním, pasivně agresivním a histriónském typu; dobré hodnocení spolehlivosti (pravdivosti vyplnění).
Můžete zkusit zde

COGIT - Test mentální výkonnosti

Jde o test, který zkoumá mimo jiné pozornost, vnímání, rychlost a pružnost myšlení. Výsledek je podrobný a srozumitelný.

Co by vám mělo vyjít: celkový výkon minimálně na 30 percentilu, pozornost na 35 percentilu; žádný dílčí subtest by neměl být horší než na 25 percentilu (pojem percentil je také ve vyhodnocení vysvětlen). Pokud dosáhnete hraničních hodnot, je to v pořádku, protože při dalším testování už budete připraveni a výsledek bude pravděpodobně o dost lepší.
Můžete zkusit zde

dále vám mohou pomoci i tyto testy:

ICAP - Test osobnostních vlastností

Test zkoumá základní povahové rysy - extraverzi, emocionální stabilitu, dominanci, optimismus, opatrnost a jiné.
Co by vám mělo vyjít: vysoká zodpovědnost a emocionální stabilita, střední opatrnost, dobré hodnocení spolehlivosti (pravdivosti vyplění)
Můžete zkusit zde

BITEPT - Velký Orientační test duševních poruch

Test zjišťuje přítomnost hlavních kategorií duševních onemocnění - alkoholismu, deprese, mánie, schizofrenie, úzkostných poruch a dalších.
Co by vám mělo vyjít: V ideálním případě nebudete mít pozitivní nic, jinak aspoň ne všechno:)
Můžete zkusit zde

PESO - Osobnost mezi lidmi

Test zkoumá vlastnosti osobnosti, které se hodně projevují v mezilidských vztazích - např. agresivitu, dominanci, empatii, obětavost a další.
Co by vám mělo vyjít: nízká antisocialita, hostilita, agresivita, negativismus, vysoká stabilita, dobré hodnocení spolehlivosti (pravdivosti vyplnění)
Můžete zkusit zde

MEMREX 08 - Test paměti

Jde o komplexní test paměti, který zkoumá různé typy zapamatování a vybavení informací.
Co by vám mělo vyjít: Celkový výsledek nejméně na 25 percentilu.
Můžete zkusit zde

Všechny tyto testy jsou online, vyhodnocení je okamžité a vázané pouze na zaslání sms (cena sms viz informace na začátku i konci každého testu).
Vyplnění testů neznamená automaticky úspěch u vyšetření, ale získáte povědomí, jak psychotesty vypadají a v čem máte případné rezervy.

|Aktuality| |Akreditace| |Akreditace MŠMT| |Akreditace DP| |Řidiči| |O nás| |Kontakt| |Biofeedback| |Cogmed| |Gestalt terapie| |KBT| |EMDR| |HRV| |Hypnoza| |Supervizoři|

Copyright © 2012 by Centrum duševního zdraví­ Jeseník. All rights reserved.